HOTEL PARK - RZEPIN UL. DWORCOWA 15

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy poinformować o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

HOTEL PARK

Lokalizacja

Realizacja projektu strony:
PRESTOMEDIA.PL

+48 957 597 456
+48 957 597 457
parkhotel@rojal.com.pl